SRTM GEBCO mozaik

From GMT Türkiye Wiki
Jump to: navigation, search

Marmozaik.jpg

 
 
############################################
## GEBCO veri indirme SRTM ile mozaikleme ##
############################################
 
# Web arayüzü kullanarak istenilen dikdörtgen bir alan seçilip veya koordinatları verilip indirilebilir. 
# Default olarak  indirilen dosya aslında hazır GMT grd'si ancak uzantısı nc olarak veriliyor her 
# nedense. Bu nedenle kafa karışmaması için soyadını grd'ye çevirmeniz yeterli.
 
# 1 GB'ın üstünde büyüklüğü sahip tüm grid indirilebilir ve indirilen bu dosyaya grdinfo yaparsak
# şunu görebiliriz (bendeki dosya halen nc soyadı taşıyor :(
 
grdinfo GEBCO_08.nc 
 
 
# GEBCO_08.nc: Title: GEBCO_08 Grid
# GEBCO_08.nc: Command: 20090202
# GEBCO_08.nc: Remark: 
# GEBCO_08.nc: Pixel node registration used
# GEBCO_08.nc: Grid file format: cs (# 8)
# GEBCO_08.nc: x_min: -180 x_max: 180 x_inc: 0.00833333 name: user_x_unit nx: 43200
# GEBCO_08.nc: y_min: -90 y_max: 90 y_inc: 0.00833333 name: user_y_unit ny: 21600
# GEBCO_08.nc: z_min: -10977 z_max: 8685 name: user_z_unit
# GEBCO_08.nc: scale_factor: 1 add_offset: 0
 
# Görüldüğü üzere bu grid tüm dünyayı kapsıyor.
 
 
# Tüm grid indirilmişşe kesilmesi gerekiyor ve bunun için de grdcut komutu kullanılabilir. 
# Gebco'yu aşağıdaki komutla yukarıda mozaiklediğimiz SRTM gridinin boyutunda keselim  
 
grdcut -R28/30/40/41 GEBCO_08.nc -GGebco_cut.grd -fg
 
# Gebco verisinde piksel aralığı 30 saniye yani SRTM'in 3 katı. Dolayısıyla bunu SRTM in 
# piksel boyutuna düşürelim: grdsample komutu ile.
 
grdsample -I0.000833333 Gebco_cut.grd -Ggebco_cutS.grd -T
 

grdinfo gebco_cutS.grd yaparsak aşağıda görüldüğü gibi piksel büyüklüğü (0.000833333), alanı (28/30/40/41) ve dolayısıyla piksel sayısı (nx ve ny) aynı olur SRTM mozaiksrtm.grd ile mozaiksrtm.grd nasıl elde ediliyor SRTM çizimi sayfasına bakınız.

 
# gebco_cutS.grd: Title: gebco_cutS.grd
# gebco_cutS.grd: Command: grdsample -I0.000833333 Gebco_cut.grd -Ggebco_cutS.grd -T
# gebco_cutS.grd: Remark: 
# gebco_cutS.grd: Gridline node registration used
# gebco_cutS.grd: Grid file format: nf (# 18)
# gebco_cutS.grd: x_min: 28 x_max: 30 x_inc: 0.000833333 name: longitude [degrees_east] nx: 2401
# gebco_cutS.grd: y_min: 40 y_max: 41 y_inc: 0.000833333 name: latitude [degrees_north] ny: 1201
# gebco_cutS.grd: z_min: -1250.12 z_max: 2442.18 name: z
# gebco_cutS.grd: scale_factor: 1 add_offset: 0
 
# mozaiksrtm.grd: Title: mozaiksrtm.grd
# mozaiksrtm.grd: Command: grdpaste N40E029C.grd N40E028C.grd -Gmozaiksrtm.grd
# mozaiksrtm.grd: Remark: 
# mozaiksrtm.grd: Gridline node registration used
# mozaiksrtm.grd: Grid file format: nf (# 18)
# mozaiksrtm.grd: x_min: 28 x_max: 30 x_inc: 0.000833333 name: x nx: 2401
# mozaiksrtm.grd: y_min: 40 y_max: 41 y_inc: 0.000833333 name: y ny: 1201
# mozaiksrtm.grd: z_min: 0 z_max: 2531 name: z
# mozaiksrtm.grd: scale_factor: 1 add_offset: 0
 
# Şimdi iki veri seti mozaiklenebilir çünkü tıpa tıp aynı iki grd. Bunun için Gebco gridinin kara 
# alanlarını NaN yapıp grdmath komutunu kullanabiliriz.
 
# karaların NaN, denizlerin 0 olduğu bir mask dosyası yapalım -N0/NaN ile
grdlandmask -Df gebco_cutS.grd -N0/NaN -Gmask.grd -R28/30/40/41 -I0.000833333
 
#bu mask'ı gebco verisine uygulayalım 
grdmath mask.grd gebco_cutS.grd ADD = gebmasked.grd
 
# SRTM ile maskelenmiş Gebco verisini mozaikleyelim
grdmath gebmasked.grd mozaiksrtm.grd AND = mozaik.grd
 
#Geçmiş olsun mozaik hazırdır !!!!!
 
 
#Plot et
gmtset PLOT_DEGREE_FORMAT +D MEASURE_UNIT inch
set grd = mozaik.grd 
grd2cpt -Crainbow -Z $grd > ! color.cpt
grdgradient  $grd -A315 -Nt -Gshade.grd
set name = marmozaik.ps
set R = "-R28/30/40/41 -JM6"
psbasemap $R -B0.2 -K > ! $name
grdimage $R -Ccolor.cpt  $grd -Ishade.grd -O -K  >> $name
pscoast -Df -O $R -W -Ia >> $name 
xv $name
 

--Ziyadin 22:33, 9 Nisan 2009 (CEST)

Personal tools