MacOSX

From GMT Türkiye Wiki
Jump to: navigation, search

Kurt Schwehr'in ilgilendiği paket Fink projesi ile dağıtılmaktadır.

Leopard'ı baz alan bu kurulum notları Tiger için de geçerli olabilir.

4.5.3

Fink unstable altındadır. Binary halde olmadığı için bu güncel paketin kaynak kodu indirilecek ve sisteminizde derlenecektir. Yine Fink altında GSHHS 2.1.0'ı bulabiliriz.

 • GMTHOME ve NETCDFHOME kabuk değişkenlerini ayarlamanıza gerek yok.
 • /sw/fink klasörünü alıp diğer bir MacOSX sisteme kurulumlarınızı taşıyabilirsiniz.

Detaylı bilgi için Remko Scharroo'nun şu mesajına bkz. http://thread.gmane.org/gmane.comp.gis.gmt.user/13659

4.4.0

Yeni 4.4.0 GMT paketi Fink unstable deposundan kurulabilir[1]. Kurulan paketler:

   gmt          4.4.0-1      Generic Mapping Tools
   gmt-dev        4.4.0-1      Generic Mapping Tools
   gmt-doc        4.4.0-1      Generic Mapping Tools
   gmt-shlibs       4.4.0-1      Generic Mapping Tools

GMT paketi gsshs-lores paketine gereksinim duyuyor. gsshs-hires paketi de fink ile kurulabilir.

   gshhs-hires      1.10-1      GSHHS shorelines, rivers, borders (high res)
   gshhs-lores      1.10-1      GSHHS shorelines, rivers, borders (low res)

Fink paketlerinin kurulumu için Fink Commander kullanılabilir.

Personal tools