Dem gölgeleme animasyonu

From GMT Türkiye Wiki
Jump to: navigation, search

Shade animation.gif

Sayısal arazi modelinin farklı açılardan gölgelendirilmesi. Güneş geliş açısı ok ile gösterilmektedir. Görüldüğü gibi güneş açını değiştirerek farklı yönlerdeki lineasyonları ortaya çıkartabiliriz.

set azimut = 0
while ($azimut <= 360)
@ sun = 270 - $azimut   
grdgradient N40E029C.grd -A$azimut -Nt -GN40E029CI.grd
set R = "-R29/30/40.2/40.8 -JM6"
set name = $azimut"x.ps"	
psbasemap $R -B0.2 -K -P -Y3> ! $name
grdimage $R -Cgray.cpt N40E029C.grd -IN40E029CI.grd -O -K >> $name
pscoast -Df -S120 -W -O -R -JM -Ia/2/blue -K >> $name
psbasemap -Lf29.15/40.75/29.8/40.5/20 -R -JM -O -B.2 -K >> $name
echo 29.5 40.45 $sun .5 | psxy -R -JM -Sv -W -O -G0 >> $name
echo $azimut
@ azimut = $azimut + 5
end

convert -delay 30 -dispose 2 -loop `\ls -la [0-9]*x.ps | \
awk '{print $9}' | sort -g | awk '{printf "%s", $1" "}'` shade_animate.gif

--Ziyadin 22:29, 9 Nisan 2009 (CEST)

Personal tools