Windows

From GMT Türkiye Wiki
Jump to: navigation, search

Cygwin'siz GMT

GMT'yi Windows+Cygwin bağlantısında anlatıldığı şekilde bilgisayarınıza direk C'nin altına örneğin C:\GMT kurun. Kurulum otomatikman kullanıcı path'ına GMT klasörünün path'ını ekleyecektir. Bunu kontrol etmek için My Computer >> Properties'e tıklayıp ortadan Advanced tabının altındaki Environment Variables tıklayın. GMT_SHAREDIR değişkeni C:\GMT\share değerine path değişkeni de C:\GMT\bin değerine atanmış olması gerekiyor. Değilse manuel girmeniz gerek.


Environ.jpg


GMT harita ve şekilleri üretmek için yapmanız gereken batch (*.bat) dosyaları oluşturup onların içine GMT komutlarını yazmak ve üzerine iki sefer tıklayarak çalıştırmak.

Örnek: Notepad açın ve içine aşağıdaki satırı yazın.

  pscoast -Df -R27/31/40/42 -JM6 -S120 -B1 -W > marm.ps

Ardından bunu marmara.bat ismiyle kaydedin istediğiniz bir yere. Kaydettiğiniz yere gidip üzerine iki kez tıklayarak çalıştırın. Eğer bir aksilik olmaz ise klasörde marm.ps isimli bir dosya yaratılacaktır. Bunu görüntülemek için Ghostview kurabilirsiniz. Bu durumda otomatikman görüntünün açılmasını isterseniz marmara.bat içine şu şekile yapılabilir (ghostview örneğin c:\ghostgum a kurulu olsun)


  REM bu bir comment satırıdır. Baştaki REM linux'deki # işaretiyle aynı vazifeyi görür
  pscoast -Df -R27/31/40/42 -JM6 -S120 -B1 -W > marm.ps
  C:\ghostgum\gsview\gsview32.exe marm.ps

--Ziyadin 23:36, 17 Mart 2009 (CET)

Personal tools