Sunum için resim hazırlama

From GMT Türkiye Wiki
Jump to: navigation, search

GMT çıkışı postscript dosyalar kullanılan veri miktarına bağlı olarak çok büyük olabilir. Ancak bu dosya büyüklüğü jpg, tiff gibi formatlara dönüştürme sonrasında elde edilecek büyüklükle ilişkili değildir. Bir postscript dosya ne kadar büyük olursa olsun özellikle sunum programlarında kullanılmak üzere çok küçültülerek net bir görüntü elde edilebilir. Bunun için aşağıdaki adımlar kullanılabilir:

  • postscript dosyayı Gimp, CorelDraw, Photoshop, Illustrator gibi bir grafik işleme programında açın.
  • Dosyayı jpg formatında saklamak için save as veya export komutunu seçin.
  • Dosyanın yatay (X) uzunluğunu 1500 pixel, çözünürlüğünü ise 600dpi olarak seçin.
  • jpg için yumuşaklaştırma seçeneğini %100 yapın.
  • Sakladığını jpg dosyayı sunum slaytının üzerine yerleştirin.
  • Resmi köşelerinden tutup büyütün.
Personal tools