Pstext

From GMT Türkiye Wiki
Jump to: navigation, search

Postscript harita veya grafiklerine metin eklemek için kullanılır.

Örnek Kullanım 1

 • Nokta koordinatları Boylam-Enlem olarak koordinat.dat dosyasında yazıyor olsun. Bu dosyadaki noktaların koordinatlarını nokta numaralarını yazdıralım:
 
awk '{print $1, $2, "10 0 0 LM", NR }' koordinat.dat | \
 pstext  $R1 -O -K -G0/0/255 -D0.3/0 >> $psdosya
 
Örneği tek başına çalıştırmak için >> işaretini ve -O'yu değiştirin

Burada awk'tan yardım alıyoruz:

 • $1 Boylamları içeren ilk kolon
 • $2 Enlemleri içeren ikinci kolon
 • 10 0 0 LM ibaresi sırası ile font boyu 10 olsun, yazı açısı 0 olsun, font olarak 0 numaralı Helvetica kullanılsın, ve hizalama LM yani "left middle" alınsın demektir.
 • NR awk'ta satır numarasını ifade eder. Noktalarımız dosyada ilk satırdan başlıyorsa bu nokta numarasına eşit olacak.
 • "|" yani pipe karakteri komutun çıktısını bir başka komuta yönlendirmek için kullanılır.
 • Satır sonundaki ters bölü işareti komutun alt satırda devam edeceğini kullandığımız sistem kabuğuna (burada bash shell) bildirir.
 • pstext awk'ın sunduğu girdiyi çizimde kullanır.

Örnek Kullanım 2

 • Veri kolonları: x, y, font boyu, yazı açısı, font numarası, hizalama, metin
 
pstext -R -J -H -M -N << EOF >> x1.ps
Opsiyonel comment-not satiri: goruntulenmez
> 35 40.61 10 0 4 LT 13p 6i j
Strike:43, Dip:90, Rake:180, Slip: 3cm, 2-5km, 14km
EOF
 
Personal tools