Pscoast

From GMT Türkiye Wiki
Jump to: navigation, search

Haritalarda sınırları, deniz kıyılarını, gölleri ve akarsuları çizdirmek için kullanılan komuttur.


Ana Argümanlar

  • D: Çözünürlük. Yüksek mod:
-Df
  • W: Sahil şeridini çiz
  • N: Siyasi sınırları çiz. Birden fazla kullanılabilir.
1 = National boundaries
2 = State boundaries within the Americas
3 = Marine boundaries
a = All boundaries (1-3)

Örnek:

-Na 
  • A: Alanı belirli bir limitin üstünde olan unsurları çiz. Örnek
-A10
  • I: Akarsuları çizer.

Örnekler

pscoast -Df  -A10 -G200 -Ia -Na -V  $R0 -O -K >> ornek.ps 
Personal tools