Project

From GMT Türkiye Wiki
Jump to: navigation, search


Argümanlar

  • C: başlangıc noktası
  • E: bitiş noktası
  • G: aralık
  • L: profil uzunluğu (2 adet girilir)
  • Q: x,y,r ve s derece; p, q, dist, l_min, l_max, w_min, w_max km biriminden. Q kullanılmazsa tüm birimler aynı kabul edilir.


Örnekler

Profil Oluşturmak

  • Project ile daha sonra kesit almak için (örneğin grdtrack ile SRTM verimizden) bir profil oluşturabilirsiniz.
project -C33/40.90 -E7/7 -G0.1 -Q > track
  • Üstteki örneği şu şekilde -A ile azimut ve -L ile profil uzunluğu vererek de çalıştırabiliriz:
project -C33/40.90 -L-10/10 -A25 -G0.1 -Q > track

Bu örnekte -L'nin 2 değere ihtiyacı olduğunu önemle hatırlatalım. Merkez noktanın (azimuta göre) 2 tarafına doğru profil alınacak mesafe girilmelidir. Sadece tek yöne doğru profilin alınmasını istiyorsak -L0/10 şeklinde bir değer girebiliriz.

Personal tools