Odak mekanizması çizimi

From GMT Türkiye Wiki
Jump to: navigation, search

Ayrıca bakınız : PsmecaOdak mekanizması animasyonu

Focal animate.gif </bash>

 
###### '''C SHELL KULLANIYOR OLMANIZ GEREKİYOR AŞAĞIDAKİ KOMUTLARIN ÇALIŞMASI İÇİN'''
###### hangi shell'i kullandığınızı anlamak için aşağıdaki komutu verdiğinizde
 
echo $SHELL
 
###### terminalede çıkan tcsh veya csh değilse
tcsh
 
# veya
csh
 
# komutunu vermeniz gerekiyor
 
 
#!/bin/csh
 
gmtset PAPER_MEDIA A6
 
# rake için bir while loop yapalım -180 +180 arası
set n = -180
while ($n <= 180)
 
# 0-360 derece cinsinden rake değerini al ve buna göre fay tipini belirle 
# Aki ve Richard konvensiyonu
@ m = $n + 180
 
 
# Rake değerine göre fayın tipini belirleyip bunu fay isimli değişkene atıyalım. 
# Ancak bunun tek satır olması gerekiyor, dikkat edin.
set fay = `echo $m | awk '{ if ($1<=10 && $1>=0) fay="right-lateral" ; else if ($1<80 && $1>10)
fay="oblique right-lateral normal"; else if ($1<=100 && $1>=80)fay="normal"; else if ($1<170 && $1>100) 
fay="oblique left-lateral normal";else if ($1<=190 && $1>=170) fay="left-lateral" ; else if ($1<=260 && 
$1>190) fay="left-lateral reverse" ; else if ($1<=280 && $1>=260) fay="reverse" ; else if ($1<350 && 
$1>280) fay="oblique right-lateral reverse" ; else if ($1<=360 && $1>=350) fay="right-lateral" ; 
print fay}'`
 
# 90, 80, 60, 40, ve 20 derece eğimli düzlemler için mekanizma çizimi. 
psmeca << son -Sa0.4 -C -W -R39./40.1/38./38.9 -JM3  -G255/0/0 -P -K > ! $m.ps 
39.45 38.1 9.30505 45 90 $n 6 
39.45 38.25 9.30505 45 80 $n 6 
39.45 38.4 9.30505 45 60 $n 6 
39.45 38.55 9.30505 45 40 $n 6 
39.45 38.70 9.30505 45 20 $n 6 
son
 
 
# rake değerini ve fay eğimlerini yanlara yazdır. 
pstext << son -O -K -R -JM >> $m.ps
39.6 38.10 14 0 9 5 $n 
39.6 38.25 14 0 9 5 $n  
39.6 38.40 14 0 9 5 $n 
39.6 38.55 14 0 9 5 $n 
39.6 38.70 14 0 9 5 $n 
39.25 38.10 14 0 9 5 90 
39.25 38.25 14 0 9 5 80  
39.25 38.40 14 0 9 5 60 
39.25 38.55 14 0 9 5 40 
39.25 38.70 14 0 9 5 20 
son
 
# Fayın tipini üstte yazdır.
pstext << son -O -K -R -JM -G0/0/255>> $m.ps
39.55 38.87 12 0 9 6 $fay 
son
 
# Eğim ve Rake başlığını yazdır
pstext << son -O -R -JM -G255/0/0>> $m.ps
39.6  38.80 14 0 9 5 Rake 
39.25  38.80 14 0 9 5 Dip 
son
 
 
# rake değerini bir artır
@ n = $n + 1
end
 
# Imagemagic ile plot edilen şekilleri gif animasyonuna çevir
convert -delay 1 -dispose 2 -loop `ll [0-9]*ps | \
awk '{print $9}' | sort -g | awk '{printf "%s", $1" "}'` focal_animate.gif
 
# temizlik
\rm *ps
 
 


Harvard moment tensör çizimi

Harvardcmt.jpg

 
# Harvard sitesinden indirirken formatı GMT seçerseniz
# aşağıdaki formatta verilir tensör. Bu da -Sd seçeneği ile plot edilir.
 
gmtset PAPER_MEDIA A4 MEASURE_UNIT inch
\rm harvard.ps
pscoast -Df -W -R20/36/35/42 -JM8 -B5 -K > harvard.ps
 
psmeca << end -JM -R -O -Sd.3 -W2 -E255/255/255 -G0/0/255 >> harvard.ps
31.48 35.79 59 0.67 -2.86 2.19 -0.26 -2.33 0.34 24 X Y 060177A
27.94 35.18 85 0.60 -0.30 -0.30 0.63 1.15 0.98 24 X Y 112877A
25.45 34.19 42 0.59 -0.90 0.31 2.13 -0.21 -0.32 24 X Y 030778D
26.40 37.58 15 -4.61 5.45 -0.84 1.90 2.35 -0.85 24 X Y 061479A
26.77 38.46 15 -0.87 1.19 -0.32 0.32 0.36 -0.28 24 X Y 061679A
29.19 39.44 15 -0.80 1.16 -0.36 0.43 -0.12 -0.53 24 X Y 071879B
26.75 35.29 15 -2.02 0.55 1.47 -0.60 2.16 1.44 24 X Y 072379A
27.89 35.75 94 -3.89 6.47 -2.58 8.55 -0.27 1.85 23 X Y 082279C
30.16 35.99 15 -1.60 2.53 -0.93 7.11 0.44 -0.12 24 X Y 050280C
26.72 34.12 33 0.81 -1.80 0.99 1.34 -0.72 -0.20 24 X Y 052286B
29.16 34.65 15 -6.82 7.91 -1.08 2.63 3.71 2.10 23 X Y 100286A
28.71 37.31 15 -2.14 3.31 -1.17 -0.53 -1.51 -1.53 24 X Y 101186A
26.17 40.17 15 -0.10 0.51 -0.41 0.21 -0.18 -0.76 24 X Y 070603G
25.86 40.33 18 -0.01 0.31 -0.29 -0.63 0.09 -1.71 23 X Y 070903G
28.77 37.88 15 -0.81 0.98 -0.17 0.52 -0.34 -0.52 24 X Y 072303A
29.05 38.03 15 -0.94 1.86 -0.92 0.13 -0.42 -0.28 24 X Y 072603F
27.00 35.93 160 1.58 0.71 -2.29 -0.82 6.44 5.59 23 X Y 091303E
end
 
xv harvard.ps
 
 


--Ziyadin 08:44, 2 Nisan 2009 (CEST)

Personal tools