Grdlandmask

From GMT Türkiye Wiki
Jump to: navigation, search
  • SRTM versiyon 1'de (veya herhangi bir gridde) denizlerde bulunan noktaların temizlenmesi

Farz edelim srtm_marmara.grd isimli bir srtm gridiniz var.

Mask dosyası oluşturalım.

 grdlanmask -R27/30/39/41 -Df -I0.00083333333 -NNaN/0/0/0 -Gmask.grd

Burada verilen -R ve -I değerleri srtm_marmara.grd'deki ile bire bir aynı olmak zorunda aksi türlü bir sonraki adımdaki grdmath hata verir.


İki gridi toplayalım

 grdmath mask.grd srtm_marmara.grd ADD = srtm_marmara_clean.grd 

Temizlenmiş grid dosyanız hazır.

--Ziyadin 23:02, 7 Mayıs 2009 (CEST)

Personal tools