Gmtdefaults

From GMT Türkiye Wiki
Jump to: navigation, search

gmtdefaults.

man gmtdefaults

ile tüm değişkenlere ulaşabilirsiniz.

GMT bu ayarları çalıştığınız klasördeki .gmtdefaults4 dosyası içinde tutar. Bu dosyayı silerseniz GMT kendi default-fabrika çıkışı ayarlarını kullanacaktır.

Kullanım

  • Şekil adı için font büyüklüğü
gmtset HEADER_FONT_SIZE 6
  • Şekil eksen adları için font büyüklüğü
gmtset LABEL_FONT_SIZE 6
  • Koordinatların derece dakika yerine derece olarak yazdırılması için:
gmtset OUTPUT_DEGREE_FORMAT +D
gmtset PLOT_DEGREE_FORMAT +D
  • Greenwich'in batısında iseniz:
gmtset OUTPUT_DEGREE_FORMAT -D
gmtset PLOT_DEGREE_FORMAT -D
  • Çalışma medyasını A3 olarak seçelim:
gmtset PAPER_MEDIA A3
  • Font büyüklüğü ayarları(GMT_Docs.pdf'e bkz.):
gmtset LABEL_FONT_SIZE 14
gmtset ANOT_FONT_SIZE 11
  • DPI ayarı:
gmtset DOTS_PR_INCH 300
Personal tools