GMT Sürümleri

From GMT Türkiye Wiki
Jump to: navigation, search

Konu başlıkları

Gelecek Sürümler

GMT 5

Bir aksilik olmaz ise 2011'de GMT5 sürümü ile karşılaşacağız. İşte bazı yenilik-değişiklikler:

 • ogr2ogr uyumlu yeni OGR/GMT dosya tipi.
 • ESRI Arc/Info ASCII Grid Interchange formatı doğrudan okunabilecek.
 • GMT programlarına awk tarzı programlara gerek olmadan hangi veri kolonlarını okuması gerektiğini söyleyebileceğiz:
psxy -i5-7,2 ... ---> "sırası ile 5,6,7 sonra 2. kolonu oku"
 • Aynı şekilde hangi kolonları çıktı olarak vermesini istediğimizi de söyleyebiliyoruz:
blockmean -o2,1 ...
 • NaN değerlerle başa çıkmak için -s seçeneği.
 • PDF transparency özelliğine destek (gv, xv ile değil de Adobe Distiller ile PDF'e çevrildiğinde görüntülenebilecek şekilde). Katmana -t ile şeffaflık atanabilecek.
 • Tüm 2 boyut çıktı plot eden GMT programlarına -p perspektif çıktı seçeneği geliyor (-Eazimut/yükseklik özelliği yerine).
 • yeni ek programlar: potential, isostasy, spharmonics..
 • Diğer programların GMT'yi daha rahat çağırabilmesi için kod/API revizyonu.

Detayı burada: http://gmt.soest.hawaii.edu/5/

Bitmemiş olsa da GMT_Docs.pdf dökümanına eklenen yeni örneklere göz atınız.


Yayınlanmış Sürümler

GMT 4.5.2 Ocak 2010

Dikkat edilmesi gereken değişiklikler.

 • pscoast

Önceki versiyonlarda -L ile verilen ölçekte birim (label) yazmak için

:km:

yazım şekli +l (küçük L harfi) ile verilmektedir.

+lkm
 • psxy

-M ile verilen çoklu çizgi tipi -m ile verilmektedir.

GMT 4.4.0, Şubat 2009

GMT 4.3.1, Mayıs 2008

Personal tools