Elastik deformasyon çizimi

From GMT Türkiye Wiki
Jump to: navigation, search

Doğrultu atımlı faylar boyunca intersismik dönemde ve deprem anında meydana gelen yamulmanın hesaplanıp çizdirilmesi

 
 gmtset MEASURE_UNIT cm
 
 # Kayma hızı (intersismik cm; eşsismik metre) 
 set atim = 3 
 
 # kilitlenme derinliği
 set W = 5
 psbasemap -R-100/100/-2/2 -B20f10:"Faya dik mesafe (km)":Sn/.5:"Kayma hizi (cm/y)":We:."Deprem arasi donem":  -JX22/6  -K> ! x.ps
 
 #Kilitlenme derinliğini 25 km ye gelene kadar ....
 while ($W <= 25) 
 
 # Her bir eğri için random renk üret ve bunu renk değişkenine ata
 set renk = `perl -e 'printf "%d %d %d ", int(rand(255)), int(rand(255)), int(rand(100))'  | awk '{print $1"/"$2"/"$3}'`
 
 # Plot et
 awk 'BEGIN {a=3.1416/180; for (i=-200;i<=200;i=i+1)  print (i,('$atim'/3.141 *(atan2(i,'$W'))))}' |\
 psxy  -R -W5/$renk  -JX -M -O -K>> x.ps
 #.... beşer km arttır
 @ W = $W + 5
 end
 
 #Deprem anı deformasyonu plot et (-Y10 ile sayfanın üstüne geç)
 awk 'BEGIN {a=3.1416/180; for (i=-200;i<200;i=i+1)  if (i <0) print i,('$atim'/3.141 *(atan2(i,'$W')))+(('$atim')/2);
 else print i,('$atim'/3.141  *(atan2(i,'$W')))-(('$atim')/2)}' | psxy -R-100/100/-2/2 -B20f10:"":Sn/.5:"Kayma (m)":We:."100 sene sonra deprem ani":
 -W10/'red' -JX22/6 -O -Y10>> x.ps
 
 

'Bu şekilde aşağıdaki şekli elde etmeniz gerekiyor. Yeşil eğri kilitlenme derinliğinin (locking depth) en düşük olduğu durumu gösteriyor.' Elastik.jpg --Ziyadin 00:08, 17 Haziran 2009 (CEST) Dosya:Örnek.jpg

Personal tools