DEM'den kesit alma

From GMT Türkiye Wiki
(Dem'den kesit alma sayfasından yönlendirildi)
Jump to: navigation, search

Profil2.jpg

N40E029C.grd isimli srtm grd'den kesit alma. Bu grd'nin elde edilmesi için SRTM GEBCO mozaik sayfasına bakınız.

 
# profil güzargahı oluştur
project -C29.8/40.3 -E29.8/40.5 -G0.000855555 > ! profil.xy
 
# bu güzargah boyunca Dem'den profil çıkar ve profile.xydz isimli dosya içine at.
# xydz soyadını veriyoruz ki bunun boylam enlem distance ve yükseklik olduğunu anlaşılsın.
grdtrack  profil.xy -GN40E029C.grd > ! profile.xydz
 
# Grafiğin eskenlerini belirlemek için x,y,d ve z değerlerinin değişim aralığını minmax komutu
# ile bul ve bunları r değişkenine ata. Düşey ekseni geniş tutmak için yükseliğin minimum 
# değeri 110 m azalt, maksimum değerini ise 100 m arttır
 
 
 
###### '''C SHELL KULLANIYOR OLMANIZ GEREKİYOR AŞAĞIDAKİ KOMUTLARIN ÇALIŞMASI İÇİN'''
###### hangi shell'i kullandığınızı anlamak için aşağıdaki komutu verdiğinizde
 
echo $SHELL
 
###### terminalede çıkan  tcsh veya csh değilse
tcsh
 
# veya
csh
 
# komutunu vermeniz gerekiyor
 
 
set r = `minmax -C profile.xydz | awk ' {print $1,$2,$3,$4,$5,$6,$7-110,$8+100}'`
 
# yatay eksende enlem olsun. Bu durumda 2. (enlem) ve 4. (yükseklik) kolonları alarız awk ile. 
awk '{print $2,$4}' profile.xydz| psxy -R$r[3]/$r[4]/$r[7]/$r[8] -JX10/2 -W \
-B0.1We:"Mesafe (derece)":/250Sn:"Yukseklik(m)"::."Topografik kesit": > ! x.ps
 
# xv ile görüntüleyelim 90 derece saat yönünde çevirerek
# xv yoksa gv, display veya gs kullanılabilir
xv -rotate -90 x.ps
 
# yatay eksen derece cinsinden mesafe olsun. Bu durumda 3. kolonu seçeriz awk ile
awk '{print $3,$4}' profile.xydz| psxy -R$r[5]/$r[6]/$r[7]/$r[8] -JX10/2 -W \
-B0.1We:"Mesafe (derece)":/250Sn:"Yukseklik(m)"::."Topografik kesit":  > ! x.ps
xv -rotate -90 x.ps
 
# kesitin içini gri ile boyayalım. Bunun için ilk satırda 0 0 0 0 son satırla 180 180 180 0
# olması için aşağıdaki komutlar çalıştırılır
echo 0 0 0 0 > ! tmp
echo 180 180 180 0 > ! tmp2
cat tmp profile.xydz  tmp2 > ! tmp3
awk '{print $3,$4}' tmp3 | psxy -R$r[5]/$r[6]/$r[7]/$r[8] -JX10/2 -W \
-B0.1We:"Mesafe (derece)":/250Sn:"Yukseklik(m)"::."Topografik kesit": -G120 > ! x.ps
xv -rotate -90 x.ps
 
# Kesitin yerini harita üzerinde kırmızı çizgi ile gösterelim
# Gri palet oluşturalım topoğrafya için
echo -10000 180 180 180 10000 180 180 180 > ! gray.cpt
 
set name = marmara.ps
set R = "-R29/30/40/40.7 -JM6"
psbasemap $R -B0.2 -K -P> ! $name
grdimage $R -Cgray.cpt N40E029C.grd -IN40E029CI.grd -O -K>> $name
pscoast -Df -S120 -W -O $R  -Ia/2/blue -K >> $name
psxy profile.xydz $R -O -K -W8/red>> $name
psbasemap -Lf29.8/40.1/29.8/40.1/20 $R -O -B.2  -K >> $name
awk '{print $2,$4}' profile.xydz | psxy -Y7 -R$r[3]/$r[4]/$r[7]/$r[8] -JX6/1 -W \
-B0.1We:"Mesafe (derece)":/250Sn:"Yukseklik(m)"::."Topografik kesit":  -O>> $name
xv $name &
 
 
 
 

--Ziyadin 21:42, 2 Nisan 2009 (CEST)

Personal tools