C-Shell

From GMT Türkiye Wiki
Jump to: navigation, search

C-Shell, yazım formatı C programlama diline benzeyen temel Linux kabuklarından (shell) biridir. Kabuğun çalıştırılması csh programıyla yapılır. Güncel Linux sürümlerinde csh programı kaldırılmış, yerine daha geliştirilmiş versiyonu olan tcsh programı yerleştirilmiştir.


C-SHELL temel ifadeleri

 • ; Komutların aynı satırda yazılması için aralarına konur.
 • : Dosya/Değişken yol/isimlerinde modifikasyon yapar
:t dosya yolunu silerek sadece adını verir	set a = ` pwd ` ; echo $a:t
:h dosya yolunu verir.				set a = ` pwd ` ; echo $a:h
:u ilk küçük harfi, büyük yapar
:l ilk büyük harfi küçük harf yapar
:al :au küçük/büyük harf işlemini tüm harflere uygular
 • set Değişken ataması yapar
set a = 123
set a = (123 456)	dizi->>		$a[1]	$a[2]	 
 • $ Değişken tanımlaması
set b = $a
( a değişkeni b'ye atanır)
 • $< Bir değişken için dışarıdan değer girişi sağlar
set a = $< 
 • @ Çok temel/basit matematik işlemleri yapar (ondalıklı sayılar kullanılamaz !)
@ a = 1 + 1
@ a = $b * 3 
@ a = 1.1 + 1 	>>> hata verir
@ a++ a-- 
 • echo Ekrana yazı/deger yazılmasını sağlar

\n yeni satır \t tab \a beep

 • goto Tanımlı bir satıra gitmeyi sağlar
goto ATLA	(ileriki bir satırda ATLA: şeklinde tanimlama olmalıdır )
 • exit Kabuktan çıkmayı sağlar.
 • ` ` Komut içinde diğer program/komut çalıştırılmasını sağlar
set a = ` echo "12" ` 	
 • if Şartların düzenlenmesini sağlar.
 
 if ( $a == 1 ) then
 echo $a 
 endif 
 

== Eşit

> Büyük

< Küçük

>= <= Büyük/Küçük eşit

&& ve

|| veya

Dosya kontrollerinde kullanılan bazı özel ifadeler ( ! anlamın tersini ifade eder )

r  Read access
w  Write access
x  Execute access
e  Existence
z  Zero size
s  Non-zero size (+)
f  Plain file
d  Directory
l  Symbolic link (+) *

Örnek: if ( ! -e a.txt ) echo " a.txt mevcut degil."


 • switch If yapısının basitleştirilmiş şeklidir.
       switch xyz {
         a {
			...
		  }
         b {
			...
          }
         c {
          	...
          }
         default {
          	...
         	 }
       }
 • while Verilen matematiksel tanımlama doğru olduğu sürece belirli işlemlerin yapılması için kullanılır.
set i = 0
while { $i < 10 } {
 ...
 @ i++
}
 • incr Değişkenin değerini arttırır.
 
		incr i		-> 1 arttirma  ( i++ )
		incr i 10	-> 10 arttirma  ( i=i+10 	)
 
 • clear Ekranı temizler


 • $1 veya $argv[1] Scripte dışarıdan (komut satırından) verilen parametreleri belirtir

$2 veya $argv[2]

 • foreach Verilen bir dosya grubunu veya dizinin elemanlarını sırayla işlenmesini sağlar
foreach dosya ( *.dat )
 echo $dosya
end

* Onur Tan GMT kurs dökümanlarından alınmıştır

Personal tools