3D DEM view

From GMT Türkiye Wiki
Jump to: navigation, search

Dosya:İznik3D.jpg

İznik gölüne 3 boyutlu bir bakış (dem, intensiti ve renk paleti için SRTM çizimi bölümüne bakınız)

 set isim = Iznik3D.ps
 set bakıs = "-E40/15"
 grdview   N40E029C.grd -IN40E029CI.grd -JM11 $bakis -R29.2/29.8/40.35/40.44  -Cgray.cpt \
 -Jz0.0008 -Qi300g -V -Z0 -K -N0/120> ! $isim
 pscoast -O -Df -S0/0/255 -W -R -JM $bakis -Jz0.0003 -B.1NE >> $isim
 gv $isim &

--Ziyadin 22:39, 9 Nisan 2009 (CEST)

Personal tools