Yükleme

GMT 4.1 ve netcdf 3.5.1 paketlerinin Linux tabanlı ortama yüklenmesi

Yüklemek için aşağıdaki seçeneklerden birini kullanabilirsiniz.

bullet

GMT ana sayfasından kendinize uygun yükleme yapabilirsiniz (ileri düzey kullanıcılar).
 GMT-Mirror ftp sitelerinden kaynak kodlarını alıp GMT-download kısmında anlatılan adımları yapmanız gerekir.
 OS/2, MAC OS için bilgilere GMT-download sayfasından ulaşabilirsiniz.
 

bullet

Daha önceden derlenmiş paketlerden size uygununu makinanıza kopyalayabilirsiniz.

GMT'nin Windows/MSDos için exe dosyaları mevcuttur. Ancak Windows'un esnek olmayan yapısı GMT kullanımını çok kısıtlar. Bu nedenle burada Windows versiyonu dosyalarını bulundurmuyoruz. Öncelikli tavsiyemiz, sabit diskinizde bir Linux alanı oluşturup kullanmanız, eğer bunu yapabilecek durumda değilseniz cygwin kullanmanızı öneririz.
 

 

Program:
bullet

Red Hat Fedora: Yaygın kullanılan bir Linux sürümü olan Fedora, Red Hat Linux'ün yeni jenerasyonudur. Aşağıdaki paketler genel olarak versiyon bağımlı değildir. Ancak iyi performans için işlemci tipi uygun seçilmelidir.

Fedora 4 - Intel 32bit [~37Mb] : GMT4_1_fedora4_intel32.tar.z
Fedora 4 - AMD 64bit [~43Mb] : GMT4_1_fedora4_amd64.tar.z
 

bullet

Red Hat Cygwin : Linux komutlarının Windows üzerinde çalışmasını sağlayan platformdur. Ancak gerçek linux programları cygwin üzerinde çalışamazlar. Bunların cygwin üzerinde tekrar derlenmeleri gerekir.  Linux'de usr/local klasorü standart cygwin yüklemesinde C:\cygwin\usr\local şeklinde olur. cywin çalıştırıldığında siyah linux komut penceresi ekrana gelir, işlemlerinizi bu pencere üzerinde yapmalısınız.

Cygwin-win32 [~36 Mb] : GMT4_1_cygwin.tar.z     (Bu dosyayı C:\cygwin\usr\local  içine açın. Sonra aşağıdaki ilave dosyaları yerleştirin.)

 

Kıyı Çizgisi Verileri ve Dökümanlar:

Yukarıda verilen GMT4_1_*.tar.z dosyaları içinde çok fazla hacim kaplayan bazı dosyalar bulunmamaktadır ve ayrı olarak aşağıda verilmiştir.
     Bu dosyalar platform bağımsızdır. Bunlar olmadan da GMT çalışır ancak coast_f_h_i.tar.z  olmadan yüksek çözünürlükte kıyı çizgisi çizemezsiniz.

bullet coast_f_h_i.tar.z [~60Mb] : Tam (f), yüksek (h) ve orta (i)  çözünürlükte kıyı, nehir ve ülke sınırları için veri dosyaları.
 Bu dosyayı GMT klasoru içindeki share klasörü içine açınız:
   cd /usr/local/GMT4.1/share
   tar xvfz  coast_f_h_i.tar.z
bullet www.tar.z [~22Mb] : GMT ana sayfasında bulunan tüm dökümanlar (html, ps, pdf)
  Bu dosyayı GMT klasoru içine içine açınız:
   cd /usr/local/GMT4.1/
   tar xvfz  www.tar.z

 

 

 

  GMT kurulumundan sonra yapılması gerekenlerekenler

Kullandığınız kabuk (shell) tipine göre aşağıdaki ayarlamaları yapın.
Kabuk tipini öğrenmek için/etc/passwd dosyası içine bakın. Linux standart yüklemesinde bu ayar /bin/bash olarak gelir.
Örn. onur:x:500:500:Onur TAN:/home/onur:/bin/bash

CSH kullanıyorsanız:

/etc/csh.cshrc   dosyasını  home klasörünüze .cshrc olarak kopyalayın.
   cp /etc/csh.cshrc  ~/
Bir editör (joe, vi ...) ile .cshrc (gizli dosyadır) dosyasını açın ve içine
    setenv PATH "${PATH}:/usr/local/GMT4.1/bin"
    setenv GMTHOME /usr/local/GMT4.1
satırlarını ekleyin.

BASH kullanıyorsanız:

  /etc/bashrc   dosyasını  home klasörünüze .bashrc olarak kopyalayın.
   cp /etc/bashrc  ~/
Bir editör (joe, vi ...) ile .bashrc (gizli dosyadır) dosyasını açın ve içine
   export GMTHOME=/usr/local/GMT4.1
   export PATH=/usr/local/GMT4.1/bin:$PATH
satırlarını ekleyin.

Sistemin tam çalışması için oturumu kapatıp (logout) tekrar giriş yapın. GMT programları çalışacaktır.