SRTM Verilerinin Birleştirilmesi

 

NASA-SRTM verilerinin birleştirilmesi basit bir işlem olmasına rağmen çok sayıdaki parçanın birer birer birleştirilip tek bir grd dosyası oluşturulması uzun sürebilir. 1x1 derecelik parçalar halindeki SRTM topoğrafya verisi convert2.sh scripti ile kolayca birleştirilebilirler. Bash ile yazılmış bu script komut satırından birleştirilecek enlem ve boylam değerlerini alır ve çalışılan klasör altında bulunan HGT klasöründeki orjinal DEM formatındaki SRTM dosyalarını (*.hgt) okuyarak grd dosyası oluşturur.

Her bir HGT dosyasının ismindeki enl-boy degeri hücrenin sol-alt köşesini temsil eder. Ayrıntılı bilgiyi  SRTM ana sayfasında bulabilirsiniz.

Örn.: 28-30D boylamları ve 40-42K enlemleri arasındaki veriyi birleştirmek için aşağıdaki komut çalıştırılır. Burada 28D enleminden 29D boylamının sonuna (29.999) ve 40K enleminden 42K enlemi sonuna (42.999) kadarki (2x2=4hücre) alan birleştirilir. Sonuç dosyası OUT.grd olarak yazılır. Burada verilen örnekteki alan yaklaşık 23Mb disk alanı kaplar.

bash convert2.sh "40 41" "28 29"

Burada dikkat edilmesi gereken nokta hücrelerin yanyana gelecek şekilde olmasıdır. Genellikle açık denizleri (kara alanının olmadığı) içeren bölgelere ait hgt dosyası yoktur. Böyle bir hücrenin bulunmaması durumunda yanındaki hücrelerle birleştirilme yapılamaz ve grd dosyası oluşturulamaz.

Aşağıdaki örnekte Marmara bölgesi için yapılmış bir örnek gösterilmiştir. Burada kullanılan HGT dosyaları : N40E028.hgt, N40E029.hgt, N41E028.hgt, N41E029.hgt

 

bash convert2.sh "40 41" "28 29"
grdgradient OUT.grd -A0 -Ggrad.grd
grdimage -R28/30/40/42 OUT.grd -Igrad.grd -JM5 -K -CGMT_topo.cpt > x.ps
pscoast -R -JM -Df -S255 -O -B1 -W2 >> x.ps