Veri

 

Verileri kaynak göstererek kullanınız.

     
GMT Türkiye
Veri Kataloğu
bullet Topoğrafya
Türkiye 10s (~300m) örneklemeli SRTM-2 verisi (GRD)
bullet Türkiye Fayları
bullet Türkiye Sınırları (kapalı poligon)
bullet Atatürk ve Keban barajları kıyı çizgisi
Baraj sınırları GMT içindeki veri dosyalarında bulunmamaktadır.
Bu veriler Korhan Erturaç (İTÜ Avrasya YBE) tarafından uydu görüntülerinden sayısallaştırılmıştır.
bullet Levha sınırları
(USGS)
bullet RUM - Dalan levhaların derinlik konturları (50m aralıklı)
Gudmundsson&Sambridge, 1998
J. of Geophys. Res., No. B4, 7121-7136.
bullet GPS :
bullet McClusky vd., 2000
McClusky et.al.,2000,J.G.Res. 105,B3,5695-5719
bullet Meade vd., 2002
Meade et al., 2002, BSSA, 92, 208-215
bullet Lawrence vd., 2003
bullet NASA
bullet WSM2000 - World Stress Map
Mueller, vd. ,  2000. [web]
bullet Isı Akısı (Tüm veri ve Dökümanyasyon)
Pollack et al., 1991. [web]
bullet Jeoid
bullet Okyanus tabanı yaşları
(D.Mueller, Univ. of Sydney)
bullet Sıcak noktalar (hotspots)
Steinberger, B, 1998. J. Geophys. Res.
bullet Volkanlar
Smithsonian Inst.
bullet Şehirler 1
bullet Şehirler 2
bullet USGS deprem istasyonları
(USGS)

 

     

 

BAĞLANTILAR:

 
Topoğrafya
bullet NASA SRTMv2  3sn (90m) çözünürlükte topoğrafya verisi  [ftp]
bullet USGS GTOPO30 30sn (~900m) çözünürlükte topoğrafya verisi [ftp]
bullet NOAA 2dak. örneklemeli topoğrafya verisi
bullet
   
Smith&Sandwell
Scripps Inst.of Oceanography
Univ. of California, San Diego
bullet Batimetri
bullet Gravite
   
   
   
   
   
Deprem
bullet Episantır : USGS NEIC veri tabanı
bullet Moment tensör: Harvard-CMT  ve  USGS-MT
   
Şehir lokasyonları
bullet Heavens Above  [Türkiye]
 
NOAA
bullet NOAA-National Geophysical Data Center
bullet Solid Earth veri tabanı (ftp)
(Manyetik, Ekosistem, Küresel Değişim, Isı Akısı, Gravite,
Doğal Afetler, Paleomanyetizma, Topoğrafya, cdrom'lar)