Temel Kavramlar

 

Burada sıkça kullanacağımız bazı temel kavramları özetini bulabilirsiniz.

 

   
ASCII Herhangi bir text editöründe (joe, notepad vs.) okunabilen ve herhangi bir formatlama bilgisi içermeyen bilgisayarlardaki en temel dosya tipi.
   
Kabuk (shell) Unix/Linux sistemlerde kullanıcının sistemi kullanmasına yardımcı olan arayüzdür. bash, csh (c-shell), tcsh gibi farklı kabuklar vardır. Kullanıcı bunlardan istediğini seçerek sistemini kullanır.
   
   
Script Unix/Linux tabanlı bilgisayarlarda komut satırında belirli bir sırada yapılacak işleri her seferinde tekrarlamamak için komutlar bir dosyaya yazılabilir. Bu dosya içine yazılacak sistem komutlarının da yardımıyla işlemler daha esnek hale getirilebilir. Komutları sırayla işlemek için kullanılan bu dosyalara kısaca script adı verilir. Scriptlerin kullanılan Unix/Linux kabuğuna göre yazım sitilleri değişir.
   
Yönlendirme Unix/Linux sistemlerinin en önemli özelliklerinden biridir. Dosyalar komut satırından herhangi bir programa giriş olarak yönlendirilebilirken çıkışlarını ekrana (standart output) yazan programların sonuçları bir dosyaya yönlendirilebilir.

cat ile iki dosyayı birleştirip bunu ekran yerine yeni bir c.dat içine yazalım (> yeni dosya olusturur)
 cat a.dat b.dat > c.dat
eger c.dat daha onceden var ve biz bunun altına ekleme yapmak istiyorsak (>> onceden var olana ekleme yapar)
 cat a.dat b.dat >> c.dat

Klavyeden bilgi okuyan bir programa,  bir dosya içinde bulunan bu bilgiler yönlendirilebilir. (<)
 program < a.dat 

   
Boru ( | pipe) Herhangi bir program çıkışını başka bir programa giriş olarak yönlendirir.
 program1 çıkışı program2 ye giriş olur ve sonuç b.dat'a yazılır
   program1 | program2  > b.dat
 a.dat program1 tarafından işlenir, çıkış program2'de kullanılır ve sonuçlar b.dat içine yazılır.
  program1 < a.dat  | program2  > b.dat