Sıkça Yapılan Hatalar

 

Komut çalışıyor fakat beklemede kalıyor:

 • Komut, giriş dosyasını almayı bekliyor. Komutun yanına giriş dosyasını yazdığınızdan veya yönledirmeyi doğru yaptığınızdan emin olun.

Komut çalışıyor ancak çizim yapmıyor:

 • -K -O parametrelerinin doğru kullanıldığından emin olur. İlk GMT çizim komutunda sadece -K, son çizim komutunda sadece -O kullanılır.

 • Aradaki tüm çizim komutlarında aynı ps dosyaya çizim yapıldığında -O -K parametreleri beraber kullanılır.

 • Çıkış dosyasını doğru olarak verdiğinizi kontrol edin.

 • Enl-Boyl / Boy-Enl sırası doğru mu?  Veri girişi Enl-Boy ise -: parametresini kullanın.

 • Veriler çizim sınırının dışında kalıyor olabilir.

Unix/Linux sisteminde lpr ile yazıcıya gönderilen dosya basılmıyor:

 • Son çizim komutunda -K parametresi varsa silin. -K parametresi postscript dosyanın sonuna "showpage" ifadesinin konmasını engeller. Bu durumda yazıcı dosyayı işler ancak basamaz.

Script dosyası sonundaki komut hiç çalışmıyor:

 • Ok tuşu ile imleçi dosya sonuna gitmeye çalışın. Eğer imleç komutun bulunduğu satırdan bir alt satıra inmiyorsa satırın sonun gidip enter tuşuna basın. Satır sonunda enter işareti olmadığında işletim sistemi bu satırı işlemez.

pstext  tamamlanmamış veri hatası veriyor:     pstext: Record 0 is incomplete (skipped)

 • pstext veri dosyası içindeki boş satırlarıda veri olarak algılar ve bunları çizmeye çalışır.
  Bu satırlar pstext formatına uygun veri içermediklerinden hata oluşur.
  Gereksiz boş satırların silinmesi gerekir.
   

Corel'a aldığım PS/EPS dosyası sayfa üzerine gri bir alan (ve bulan üzerinde dosya adı ile) olarak yerleşiyor.

 • PS/EPS dosyasını bir text editörü ile açın ve dosyanın baş kısmındaki BoundingBox satırını silip tekrar deneyin. (Bkz. PS/EPS bilgileri)

Corel'a aldığım haritalarda enlem-boylamlara ait derece sembolleri hatalı oluyor.

 • Corel'a çağırma sırasında ekrana gelen bilgi kutusunda yazıları "text" olarak değil "curve" (eğri) olarak seçin. Ancak bu durumda yazılara Corel içinde müdahale edemezsiniz. Aksi davranışı yaparsanız, derece yerine konan sembolleri silip kendinizin yazması  gerekir. Windows'da herhangi bir yazım ortamında ALT tuşuna basılı tutup, klavyenin hesap makinası kısmında 0176 yazarsanız derece sembolü oluşturabilirsiniz [ALT 0176]. Daha fazla kod için Windows'un Character Map programını kullanabilirsiniz.