Doğu Akdeniz Depremleri

 

Lamber projeksiyonu kullanılarak Doğu Akdeniz bölgesinin deprem dağılımı.

 

 # Onur TAN
grdgradient TRbig.grd -A0 -GTRbig2.grd -Nt

grd2cpt TRbig.grd -C$CPT_TRtopo -S0/6000/500 > x.cpt

grdimage TOPO/EastMed.grd -Conur_atlas.cpt -I$DATA/TOPO/EastMed2.grd -R15/56/25/48 -K -V -JL35.5/36.5/33/41/9.6  > topo_lambert.ps
pscoast -R15/56/25/48 -Di -B5 -JL -A100 -K -O -W1 -U >> topo_lambert.ps


set epi_color = "255/0/0 -W2" 

awk '{print $1,$2,($4*$4)/500}' EPI/emed_4_5.isc | psxy -R -: -JL -Sc -G$epi_color -O -K -H1 >> topo_lambert.ps
awk '{print $1,$2,($4*$4)/500}' EPI/emed_5_6.isc | psxy -R -: -JL -Sc -G$epi_color -O -K -H1 >> topo_lambert.ps
awk '{print $1,$2,($4*$4)/500}' EPI/emed_6_7.isc | psxy -R -: -JL -Sc -G$epi_color -O -K -H1 >> topo_lambert.ps
awk '{print $1,$2,($4*$4)/500}' EPI/emed_7_8.isc | psxy -R -: -JL -Sc -G$epi_color    -K -H1 >> topo_lambert.ps